Missie en projecten

De missie van de stichting is mensen in een rolstoel of scootmobiel of met een rollator (kortweg rollers) onbeperkt deel te laten nemen aan de samenleving.  Daarmee ontmoeten ze de vitaal mens (de loper). Dit is de basis voor een wederzijdse waardering voor elkaars talenten en beperkingen. Op deze wijze kan de positie van een roller in deze samenleving versterkt worden en is hulp van de loper meer vanzelfsprekend. Zo ontstaat er een samenleving die uitgroeit van een ‘civil society’ naar een evenwichtige ‘verrijkte’ samenleving.

Het ABC-tje van de Missie

Activiteit    De Stichting gaat diverse maatschappelijke activiteiten realiseren, stimuleren, bezoeken en ondersteunen om contacten tussen rollers en lopers te bevorderen. 
Beoordeling
   De  Stichting Vol Levenslust gaat buitenruimten beoordelen met haar eigen vrijwilligers op de mogelijkheden om contacten tussen  rollers en lopers tot stand te brengen. De Stichting Vol Levenslust ondersteund Ongehinderd.nl met vrijwilligers als het gaat om de beoordeling van binnenruimten. 
Commentaar    De Stichting Vol Levenslust vult aan op commentaren van Platform Gehandicapten Apeldoorn op beleidsstukken en uitvoeringsaspecten van overheden en gemeente Apeldoorn in het bijzonder.

 

De Resultaten van 2015 tot en met 2021

 

 

 

 

Activiteit    De Stichting heeft in het najaar van 2015 haar tweede publiekelijke activiteit gehad, namelijk in de week van de toegankelijkheid onder het thema ‘Aan tafel’.  In samenwerking met WAC Oost Veluwe, PGA, VISIO en Welzorg heeft onze stichting de raad en college van Apeldoorn in de kantine laten eten alsof ze een lichamelijke of visuele beperking hadden. Dit was een groot succes mede dankzij een goede voorbereiding van onze stichting en de spontane en grote bereidwilligheid van de deelnemers.

Beoordeling De  Stichting Vol Levenslust gaat buitenruimten beoordelen op de mogelijkheden om deelnemen aan de samenleving letterlijk mogelijk te maken c.q. te verbeteren. De volgende straten in Apeldoorn, hebben veranderingen ondergaan mede door inspraak van de ambassadeurs:

– een hellingbaan op Cultuurplein gerealiseerd;
– op Kruising PWA-laan / W-Druckerstraat  alle trottoirs rolstoeltoegankelijk gemaakt;
– in voormalig Brinkpark  alle trottoirs rolstoeltoegankelijk gemaakt;

– in alle zijstraten van de Nieuwstraat zijn de trottoirs rolstoeltoegankelijk gemaakt;
– aan de Nieuwstraat een aantal winkels rolstoeltoegankelijk geworden;

Commentaar    De Stichting Vol Levenslust vult aan op commentaren van Platform Gehandicapten Apeldoorn op beleidsstukken en uitvoeringsaspecten van overheden en gemeente Apeldoorn in het bijzonder. Vaak veel papierwerk, maar de juiste plaats om de missie van de stichting over te brengen en te vertalen naar het onderwerp dat aan de orde is.

– Bewonersenquête kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan: waarin aandacht is gevraagd voor overlast en onveiligheid en een inrichtingsschets is die dit moet voorkomen. Vervolgens is er contact geweest met de gemeente waarin de opmerkingen zijn uitgezet in de organisatie.
– Deelname inspraak Begeleiding van AWBZ naar WMO: waarbij beleidsmakers nader kennis maakten met rollers waardoor in nieuwe beleidsstukken onze actieve positie gewaarborgd is.
– Deelname enquête Fokuswonen: waarin diverse verbeterpunten aangedragen zijn als een modernisering van het intercomsysteem en gedragsregels voor de cliënten.
 Deelname inspraak Huishoudelijke hulp: 
waar bezwaar is gemaakt op het feit dat vanaf 2015 de administratie van de PGB naar de SVB moet en dat je daar voor moet betalen terwijl je het eigenlijk zelf uitstekend kan.
– De woonagenda van Apeldoorn: 
waarin is toegespitst op de zorgkwetsbaren en een gebied rondom de woonservicegebieden een gebied genaamd de woonzorggebieden is geïntroduceerd. De betrokkenheid wordt versterkt van de vitale burger bij de afstemming van wonen en zorg. Daarnaast de ontwikkeling van een app. (programma op de   smartphone) die zorg en wonen nog nauwer met elkaar kunnen verweven.

Menu